Hem      Om gården      Uthyrning       Aktiviteter     Bilder      Länkar      Kontakt     


Värskäl

Vid den ovanligt långa sjön Långhalsen ligger flera av Sörmlands märkligare herrgårdar. Yngst av alla är Värskäl i Bettna socken. Här fanns visserligen en sätesgård redan på 1600-talet, men den avhystes redan i slutet på århundradet.

Trehundra år senare har emelletid en ny sätesgård byggts nära den ursprungliga platsen. Den har timrats på samma sätt som på 1600-talet och fått den karolinska gårdens plan med utskjutande sal mot sjön.

Till karaktärsbyggnaden har fogats två mindre flyglar, traditionellt placerade och förbundna med spjälstaket och trägrindar.

Sammantaget ger det nya Värskäl en ganska god bild av hur en mindre sörmländsk herrgård kunde se ut vid mitten av 1700-talet.

Citat ur "De röda husen" av Ralph Edenheim
 Pillan Nilsen-Moe, Värskäl, 640 33 Bettna, Sverige, Tel: +46 (0)157-70001, Mob: +46 (0)709-324865
E-mail: